O NAS

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie idei energetyki obywatelskiej oraz aktywne budowanie lokalnej społeczności energetycznej.

Powołane z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego powiatu świdnickiego. Działa na rzecz integrowania i obrony wspólnych interesów, rozwoju i promocji, wymiany doświadczeń, kształtowania wspólnej polityki energetycznej w kierunku rozproszonej energetyki obywatelskiej, lokalnych społeczności energetycznych i klastrów energii.

DLACZEGO ENERGETYKA OBYWATELSKA ?

Rozproszony system energetyki obywatelskiej oparty na lokalnych zasobach jest w stanie zagwarantować niezależność i bezpieczeństwo w obliczu kryzysu centralnego systemu energetyki.

Świdnickie Forum Energetyki Obywatelskiej to miejsce rozmów ludzi, organizacji i instytucji zaangażowanych w transformację energetyczną regionu i kraju.

Ideą debaty jest identyfikacja wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy i obywatele, podkreślenie roli inicjatyw oddolnych, z naciskiem na udział przedsiębiorców oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań w dążeniu do budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

15 VI 2023

 

SALA TEATRALNA ŚoK
RYNEK 45, ŚWIDNICA

Wydarzenie zgromadzi wybitnych ekspertów, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i społeczności energetycznych, a także samorządów zaangażowanych w transformację regionu.

Do zobaczenia!

Organizatorzy

Miasto Świdnica

Powiat świdnicki

Klaster ŚEO

Stowarzyszenie EOZŚ

Patronat honorowy

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Rektor
Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy i Patroni

Klaster Świdnicka Energia Odnawialna to lokalna inicjatywa w formie porozumienia cywilnoprawnego dotyczącego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii na obszarze powiatu świdnickiego na Dolnym Śląsku.

Misją Klastra Świdnicka Energia Odnawialna jest wdrażać lokalny ekosystem energetyki prosumenckiej rozproszonej, a tym samym wzmacniać status społeczny mieszkańców (konsumentów) poprzez łatwiejszy i efektywny dostęp do wysokojakościowej energii, rozwijać lokalny poziom gospodarczy oraz chronić środowisko naturalne powiatu świdnickiego.

Oznacza to, że społeczności energetyczne mają realny wpływ na kształtowanie warunków lokalnego rynku energii, w tym wysokości cen oraz stabilności dostaw energii.

Chcesz się włączyć w działania lokalnej społeczności energetycznej? Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

Koordynator:
Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej

Lider:
Powiat Świdnicki

Partnerzy:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Politechnika Wrocławska

Kontakt

Mapa dojazdu EOZŚ

Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej

Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7,
58-100 Świdnica

E-mail:
biuro@energetykaobywatelska.ngo

NIP: 8842819130
REGON: 525192059
KRS: 0001030623

Rachunek bankowy:
79 1140 2004 0000 3702 8363 0090